Wydawca treści

Informacje ogólne

♦                Jednostka administracyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
 
Podział terytorialny na 3 obręby w tym 18 leśnictw oraz Gospodarstwo Nasienno - Szkółkarskie
 
1. Obręb Czarna Białostocka
♦                Leśnictwo Kwasówka
♦                Leśnictwo Wilcza Jama
♦                Leśnictwo Niemczyn
♦                Leśnictwo Czarna Wieś 
 
2. Obręb Kumiałka
♦                Leśnictwo Nowy Dwór
♦                Leśnictwo Dąbrowa
♦                Leśnictwo Suchowola
♦                Leśnictwo Sidra
♦                Leśnictwo Sławno
♦                Leśnictwo Gliniszcze
♦                Leśnictwo Szyndziel
♦                Leśnictwo Bogusze
♦                Leśnictwo Lebiedzin
 
3. Obręb Złota Wieś
♦                Leśnictwo Polanki
♦                Leśnictwo Budzisk
♦                Leśnictwo Buksztel
♦                Leśnictwo Czeremcha
♦                Leśnictwo Horodnianka
4. Gospodarstwo Nasienno - Szkółkarskie
 
Powierzchnia ogólna – 26038,9255 ha, w tym:
  • Obręb Czarna Białostocka – 6983,4158 ha
  • Obręb Kumiałka – 12116,0670 ha
  • Obręb Złota Wieś – 6939,4427 ha
Powierzchnia lasów – 25459,4361 ha
Powierzchnia gruntów pozostałych (nieleśna) – 579,4894 ha
 
Pozyskanie drewna (nie większe niż!) w latach od 2006 do 2015: 1 082 951 m3 grubizny netto
Pielęgnowanie lasu w latach 2006-2015 na pow. nie mniejszej niż – 20315,33 ha
 
Wyciąg z Planu Urządzenia Lasu sporządzonego na lata 2006-2015
- zestawienie wielkości powierzchni według stanu na rok 2007