Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Czarna Białostocka

 
  1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r autorstwa Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC – Polska.
  2. procedura wyznaczana tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami. Organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 20.05.2009 do 31.05.2009, II konsultacje od 29.09.2009 do 31.10.2009)
  3. zakres planowanych na 2010 rok zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlegał konsultacjom społecznym w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej w okresie od 30.09.2009 do 31.10.2009 oraz pisma zapraszające do konsultacji, wysłane do potencjalnych partnerów. Konsultacje społeczne zabiegów planowanych do wykonania w lasach HCVF w 2011 roku zostaną przeprowadzone po ogłoszeniu informacji na naszej stronie internetowej w miesiącu wrześniu i październiku 2010 roku to jest w okresie sporządzania projektu planów gospodarczych na rok 2011.
  4. dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskiwać u Jakuba Kacprzaka (jakub.kacprzak@bialystok.lasy.gov.pl tel 85-710-37-11) w dni robocze w godzinach od 7 do 15 w siedzibie nadleśnictwa. W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Urządzanie lasu" strony internetowej nadleśnictwa.